Игри

Информация за страница Местни избори

   Провеждането на местни избори има за цел да определи новата власт в по-малките и големи населени места. Тя се представлява от кметове, които от своя страна разполагат с екипи от съдружници. Веднага след тях в йерархията се нареждат кметските заместници, които в случай на отсъствие поемат управлението и отговарят за всичко случващо се в общината. Кметовете за разлика от президентите имат право на много поредни мандати, стига да бъдат преизбирани на следващите избори. Това е може би най-съществената разлика между тях, иначе и двете длъжности са управленски за държавата. Местният избирателен вот освен това е с доста по-висока активност, защото в малките населени места гласуват понякога абсолютно всички жители. Това е характерно за местата, където например живеят стотина души население. Въпреки това не бива да се заблуждаваме, че избирателната активност е висока. Ниската й степен се забелязва в областните градове, където много от хората или не живеят на адресите си, или са заличени от списъците.

    И за местни избори е необходимо да се организират немалки по мащаб политически кампании, но за да бъдат те на високо ниво, е важно да се инвестират големи парични средства. Те са необходими за рекламирането на кампанията по всички медии и най-вече по телевизията. И ако големите политически формации, издигащи свои представители, нямат затруднения с финансирането на кампанията, по съвсем друг начин стоят нещата с независимите кандидати. Този тип хора разчитат единствено на себе си и на собствени средства, но е съвсем очевидно, че трудно ще достигнат до широката маса избиратели. Билбордовете са вариант в тази насока, но и там е необходима немалка сума. Затова независимите кандидати започват обиколки по места на населените места и изнасят речи пред евентуалните си избиратели. Когато трябва да се събират необходимите по брой подписи за участие в изборите, отново обикалянето от врата на врата е най-характерният метод за популяризиране на кампанията. Всеки, който не успее да събере необходимият минимум от подписи на избирателите, автоматично отпада за настоящата изборна кампания. Има обаче право да се явява на всяка следваща, при това без значение на каква възраст е в момента.

    По-трудно е да се случат извънредни местни избори, въпреки че и те не са изключение от политическия живот на страните. Далеч по-често обаче народът гласува извънредно за ново правителство на кабинета, като през това време държавното управление се поема от временно управляващ орган. Той е в правото и компетенцията да взима всички важни решения за страната до момента, в който официално новата власт не застъпи. Разбира се, в по-голяма част от случаите временното управление е формално, тоест не се случва нищо съществено. Що се отнася до формирането на нов политически кабинет, тази процедура невинаги е кратка и лесна. По принцип право на власт имат трите партии, спечелили най-много гласове на изборите. Ако първата се откаже доброволно, тогава идва ред на втората и така до момента, в който най-накрая имаме налице нова власт. Ако и трите формации откажат формирането на кабинет, пак се назначава служебно правителство за неопределен период от време.

eXTReMe Tracker